รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ (042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134   
Create by : http://msglive.org Version 3.5 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.